Previous
Next

טיולי תמריץ

ללקוחות חשובים או עובדים מצטיינים מגיעה תודה ענקית,
לאחר שנשמע עליהם מכם, 
החבילות שנפיק להם בארץ ובחו"ל יתנו להם תמהיל חוויתי מרגש מעצים ומהנה 
מה שבטוח זה שהעובדים האחרים שבמשרד ישמעו את החוויות,
גם הם ירצו ואולי יתאמצו להיות מצטיינים בשנה הקרובה 
והלקוחות, עוד לפני סוף הטיול ישאלו אתכם על התאריך לטיול הבא